Ako nakupovať

Oboznámte sa s ponukou nášho Internetového obchodu. Môžete použiť jednoduchú navigáciu, alebo si produkt vyhľadať podľa zvolených kritérií. Ak nájdete produkt, o ktorý máte záujem, vložte si ho do košíka, alebo stlačte „objednať“ a vyplňte požadované údaje o výrobku.


Cenník  

Cena výrobkov dodávaných zákazníkom je určovaná podľa platného cenníka.


Základné ustanovenia  

 • obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.oblozenychlebik.sk
 • podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich
 • predávajúci = Potešenie.sk, s.r.o., Hore Jarky 85/12, 010 04 Žilina, IČO: 52113612, DIČ: 2120899341, e-mail: chcem@obloznychlebik.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, č. vložky 71394/L , ktorá spravuje www.oblozenychlebik.sk
 • kupujúci = zákazník, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať si produkt v internetovom obchode www.oblozenychlebik.sk
 • produkt = výrobok ponúkaný na www.oblozenychlebik.sk
 • zásielka = produkt, alebo viac produktov ponúkaných na www.oblozenychlebik.sk
 • dopravca = spoločnosť poskytujúca prepravu zásielky na miesto určenia, podľa voľby zákazníka
 • miesto určenia = zákazníkom určené miesto, kde je dopravca povinný doručiť objednanú zásielku


Objednávka

Produkty z internetového obchodu www.oblozenychlebik.sk môžete objednať:

 • vyplnením internetovej objednávky daným spôsobom
 • e-mailom na chcem@oblozenychlebik.sk
 • informácie 0903 1234 34


Platba

V internetovom obchode www.oblozenychlebik.sk môžete zaplatiť:

 • prevodom na účet
 • v hotovosti pri preberaní zásielky


Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar i daňový doklad doručíme na miesto určenia

 


PREDAJCA SA ZAVÄZUJE:  

 • dodať správny druh a množstvo produktu, podľa objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať produkt v dohodnutej cene
 • na základe objednávky odoslať zásielku prostredníctvom Dopravcu určeného na určené miesto doručenia
 • vystaviť a k zásielke priložiť faktúru ako daňový doklad, alebo doklad z registračnej pokladne
 • zásielku primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky


KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE:  

 • prevziať objednanú zásielku
 • zaplatiť za dodanú zásielku dohodnutú cenu podľa objednávky


PREDAJCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ za:  

 • oneskorené dodanie zásielky zavinené Dopravcom
 • poškodenie zásielky zavinené Dopravcom
 • prípadné nedodanie produktu, ku ktorému nedošlo vinou predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci zodpovedá za všetky ujmy, ktoré Predávajúcemu, alebo inej osobe vzniknú tým, že Kupujúci nesplnil niektorú zo svojich povinností, že odovzdal Predávajúcemu neplatné, alebo nesprávne informácie o svojej osobe a mieste. Predávajúci si vyhradzuje právo obmieňať ponuku svojich produktov v internetovom obchode www.oblozenychlebik.sk

 


Reklamácie  

Reklamácie sú vybavované:

 • E-mailom na chcem@oblozenychlebik.sk
 • Telefonicky na 0903 123 434
 • Poštou = Potešenie.sk, s.r.o., Hore Jarky 85/12, 010 04 Žilina

Spolu s reklamovaným produktom a sprievodným listom popisujúcim vadu na produkte resp. zásielke. Oprávnene reklamovaný produkt Vám obratom vymeníme za nový, ak máme uvedený produkt na sklade, alebo na základe dohody zašleme iný náhradný tovar, prípadne vrátime sumu zaplatenú za produkt. Kupujúci je povinný skontrolovať objednaný tovar ihneď po prevzatí.


Ochrana osobných údajov  

Údaje poskytnuté Zákazníkom pri registrácii v internetovom obchode www.oblozenychlebik.sk prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výhradne pre potreby poskytnutia konkrétnej služby a môžu byt poskytnuté tretej strane, distribučnej spoločnosti len za účelom doručenia inak nebudú ďalej komerčne využívané


Záverečné ustanovenia

Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, právne vzťahy podliehajú príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.oblozenychlebik.sk, sú považované za záväzné. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačnými a obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva Kupujúceho zaplatením tovaru.